הכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי בישראל יתקיים בימים 5-3 בינואר 2019 במלון דן כרמל בחיפה

והשנה בסימן 30 שנה לעמותה למשפט ציבורי בישראל!

שמרו את המועד!

פרטים נוספים ותכנית מפורטת של הכנס יפורסמו בהמשך

savethedate2019.jpg