הכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי לשנת תשע"ח

שמרו את התאריך 

 

הכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי בישראל לשנת תשע"ח יערך בין הימים

23.12.2017-21.12.2017

 

פרטים בהמשך